Sosiale tjenestehunder

Utdanning 


OM OSS

Vi utdanner terapihund (sosial tjenestehund) ekvipasjer barn og voksen i Bergen!


En sosial tjenestehund kan ha sitt virke i og utenfor institusjoner. Kjennetegnet er at det er en hundefører med sin hund som yter tjenester til en eller flere personer for å lette deres hverdag og/eller øke deres velvære.


En sosial tjenestehund har en fast hundefører, og sammen kalles de en ekvipasje.


I organisasjonen Sosiale tjenestehunder opererer vi med tre ulike typer sosiale tjenestehunder:


- Sosial tjenestehund -omsorg (ofte kalt besøkshund)


- Sosial tjenestehund -voksen (ofte kalt terapihund)


- Sosial tjenestehund -barn (ofte kalt skolehund eller terapihund)


Det er viktig at ekvipasjer som yter tjenester overfor sårbare personer holder god kvalitet i arbeidet sitt.


Sosiale tjenestehunder er en ideell organisasjon og formålet er å bidra til denne kvalitetsikringen gjennom utdanning, tester og fagsamlinger.


Godkjente ekvipasjer på vår tjenesteliste har vært gjennom tester som viser at det er trygt at de jobber med sårbare personer, og at de er del av et faglig nettverk.Aspirant ekvipasjer

Alle våre godkjente ekvipasjer må ut i praksis før de får gå opp til eksamen. Dette for å sikre at de får øvet seg og får gode nok erfaringer til å bli godkjente ekvipasjer. Ekvipasje er hund og fører som jobber sammen. 

Trykk på den enkelte kevipasje for å komme til me rinfomrasjon. 


KONTAKT OSS